IELTS Song ngữ

Documentary films

Sưu tầm các video và film tài liệu về nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học, lịch sử, vũ trụ...

Fairy tales

Truyện cổ tích là một thể loại văn học được tự sự dân gian sáng tác có xu thế hư cấu, bao gồm cổ tích thần kỳ, cổ tích thế sự, cổ tích phiêu lưu và cổ tích loài vật.

Justice: What's The Right Thing To Do?

CÔNG LÝ là một trong những khóa học nổi tiếng trong lịch sử Đại học Harvard do Giáo sư Sandel giảng. Cả Đại Giảng Đường Sanders đã chật cứng sinh viên đến để nghe về Công lý, Bình đẳng, Dân chủ và Công dân.

TED-Ed

Learn English by watching subtitled videos, movies trailers, and music videos!