IELTS Song ngữ

Cách học từ vựng bằng flashcard hiệu quả


Hiện tại trang IELTS song ngữ đã cho phép các bạn học flashcard các idioms mà các bạn lưu lại.

Ví dụ các bạn khi xem các thành ngữ và ví dụ cần học ở link: https://ieltssongngu.com/idioms, các bạn thấy idioms nào hay thì bấm nút lưu.

Sau đó bấm vào hình profile, chọn "Idioms đã lưu" hay link: https://ieltssongngu.com/favorite/idioms, các bạn có thể xem lại các thành ngữ đã lưu và chọn nút học Flashcard để ôn lại nhé!


Các tính năng này hoàn toàn miễn phí nên các bạn có thể vào học collocation, idioms và ví dụ ở 2 link trên nha!