IELTS Song ngữ

Quy trình dịch thuật

Như các bạn đã thấy nhóm chúng ta hiện nay đã hơn 21k thành viên nên ad thay đổi deadline 1 chút là time dịch bài là 10 ngày, time chỉnh sửa 1 bài dịch tối đa là 7 ngày. Sau thời gian này nếu bạn nào không feedback ad sẽ remove tên và phân công lại cho các bạn khác.